Registrering

Här kan du registrera dig för att kunna logga in. Vänligen observera att vi stämmer av alla som registrerar sig med föreningens medlemsregister innan vi aktiverar ert konto. Detta för att vi ska ha kontroll på vilka som ges behörighet till hemsidan.

Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält